М. Коцюбинський в історії української літературної мови

До непересічних явищ української літературної мови належить мовотворчість М. Коцюбинського. Як стиліст М. Коцюбинський був неперевершений. Його твори – зразок лексичної, фразеологічної, синтаксичної та стилістичної багатогранності і глибини, ритмомелодики художнього тексту.

Підгрунтям художнього слова М. Коцюбинського є широка загальнонародна основа. Його мову репрезентують такі складові: жива лексика українського народу, фольклор, мовні традиції класичної російської, української та західноєвропейської літератур. Творчо синтезувавши

ці складники, М. Коцюбинський розширив структурно-семантичні, стилістичні, стильові і художні можливості української літературної мови. В. Чапленко відзначав, що письменник, як ніхто інший з його сучасників і навіть письменників пізніших років, свідомо боровся з вузькими діалектизмами, хоч і своєю власною практикою не заперечував їх художньої вартості.

Художньою манерою М. Коцюбинського є економність мови, намагання передати мінімальною кількістю слів певну життєву ситуацію. Він послуговувався в основному власне українською лексикою, часто з абстрактним значенням, але цілком толерантно ставився й до запозичень. Узагалі, писав М. Коцюбинський тією мовою, яка усталилася в Східній Україні від часів харківської школи романтиків, Квітки-Основ’яненка і Шевченка. Але можна знайти у його творах і так звані “галицизми”, які, відзначає В. М. Русанівський, доречніше кваліфікувати як елементи тодішнього західноукраїнського варіанта літературної мови. Та найоригінальніше виявив себе М. Коцюбинський у синтаксисі. Тут письменник пройшов шлях удосконалення і новаторства.

Синтаксична манера розповіді виявилася у використанні простих речень, які йдуть одне за одним і містять у собі часто повторювані підмети. У 90-х роках М. Коцюбинський починає наполегливо урізноманітнювати синтаксичні засоби, використовуючи при цьому новіші досягнення. Великої вправності досягає письменник поєднанням довгих і коротких речень.

Отже, М. Коцюбинський – один із найвизначніших представників українського художнього слова, що піднявся до вершин мовної майстерності.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

М. Коцюбинський в історії української літературної мови

Categories: Шкільні твори