“Із скарбів народних свят Івана Купала”

Про що свідчить дата з 6 на 7 липня щороку? Хто такий Купала?

Яка характерна риса притаманна цьому святу?

Яким чином відбувалося свято? Що є обов’язковим його атрибутом?

Історія написання твору. 1830 року з’являється в журналі “Отечественные записки” повість “Басаврюк” . Нею М. Гоголь започаткував двотомний цикл повістей та оповідань “Вечори на хуторі поблизу Диканьки”. Обидві книги викликали захоплення читачів, а критики одностайно визнали молодого Гоголя першорядним майстром слова. Переважно відзначили його

талант гумориста, лірика у змалюванні природи й людських почутів, його глибоку обізнаність із українською міфологією. 5.2.

Тема: розповідь про те, як Петрусь заради свого щасливого кохання вимушений був пов’язати власну долю з “нечистою силою”.

5.4. Ідея: засудження жорстокості, підступності; жаги до збагачення. 5.5. Основна думка: “сатана, що прибрав людської подоби для того, щоб відкопувати скарби, а через те, що скарби не даються нечистим рукам, так от він і приманює собі молодців”; людина – творець своєї долі, необхідно вміти особисто долати ті труднощі, у яких вона опиняється, а не звертатися по допомогу до диявола. 5.6.

Жанр: оповідання, бувальщина. 5.7. Композиція. Експозиція: знайомство з Хомою Григоровичем, який полюбляв розповідати різноманітні бувальщини.

Зав’язка: звернення наймита Петруся до Басаврюка, аби той допоміг йому в одруженні на дочці багатого козака. Розвиток дії: контактування героя з нечистою силою, обезголовлення Івася, нестерпне життя Петруся з Пидорою. Кульмінація: з’явлення привида; зникнення Петруся, де він стояв – купа попелу. Розв’язка: служба Пидори черницею в лаврі; “господарювання Басаврюка у шинку”. 5.8.

Проблематика твору: – казка і реалії життя; – соціальна нерівність – перешкода до щасливого життя; – злочин і кара; – духовність і нечиста сила; – людина і оточуючий світ. 5.9. Опрацювання ідейного змісту оповідання. Бесіда за питан нями. – Що вам відомо про народне свято Івана Купала?

Коли воно відбувається? – Яким ви уявляєте Хому Григоровича, автора бувальщини? Чи можна ототожнити його з М. Гоголем? – Чому письменник не конкретизував церкви, дячок якої був автором цікавої оповіді “Вечір проти…”? – Хто користувався творчими здібностями дяка?

– Як Хома Григорович ставився до свого діда? За що він був йому вдячним? умів прегарно розповідати. Бувало, як почне – цілий день не зрушив би з місця, і все б слухав”) Які згадки охоплювали героя про власне дитинство, цікаві розповіді діда?

Чим вражали дітей оповіді, почуті від діда? Що було характерним для розповідей старого? Кого критикує дід? Чим це виправдано?

У яких умовах раніше жили мешканці села? Чим пояснити злиденні умови існування селян? Через що привернув увагу селян один чоловік?

Як Басаврюк обдаровував дівчат?

“Із скарбів народних свят Івана Купала”

Categories: Твори з літератури