“Дорогою ціною” М. Коцюбинського як повість про кохання

Визначаючи тему певного літературного твору, ми часто кажемо щось на зра­зок “це повість про війну”, “цей роман присвячений соціальним проблемам села”, “ця поема про кохання” тощо. Насправді ж кожен справжній твір художньої літе­ратури не про війну, суспільство чи побут: він про життя. Так, як і в нашому жиїті один його аспект невід’ємний від іншого, так і в літературі – в житті персонажів все поєднано, взаємопов’язано та взаємозумовлено.

Романтична, а точніше – героїко-романтична повість Михайла Коцюбин­ського

“Дорогою ціною” зображує життя українського селянства і з боку суспіль­них негараздів, і з точки зору взаємин між людьми, не оминув своєю увагою ав­тор і внутрішні переживання, роздуми, прагнення героїв. Та цілком твір “Дорогою ціною” можна сприймати як повість про кохання.

Саме кохання головних героїв, які готові життя віддати за щастя одне одного видається мені головною рушійною силою в їхньому житті. Письменник зображує кохання не в лїрично-сентиментальному ключі. Кохання у повісті – не емоцій­ні листи, зітхання, ревнощі і переживання панночок-міщанок, а сила духу, мож­на навіть сказати, кохання у повісті “Дорогою ціною” – цс стихія, особлива вну­трішня стихія, яка дає сили і сенс, яка надає сміливості і рішучості, яка дає змогу людині боротися і жити, нехтуючи небезпекою.

Дорогу ціну заплатили Остап із Соломією за свою волю, але її так чи інакше було здобуто. Чи пішла б Соломія із Остапом, якби не кохання? Чи врятувався б Остап після поранення, якби не турбота і боротьба Соломії, якби її не було по­руч?

Чи боролися’б вони до останнього, чи готові були б заплатити цю найвищу ціну – ціну життя, – якби ними не рухали думки про щастя близької людини?

Із цієї точки зору повість “Дорогою ціною” – цс, безумовно, повість про ко­хання, адже саме кохання рухає персонажами. Але не тільки про кохання, а й про любов у найширшому розумінні цього слова. Про любов дружню, про любов до ближнього.

Образ Івана Котигорошка найкраще ілюструє цю людську, християн­ську любов, через яку людина має за щастя допомогти іншій людині, керуючись якою людина чинить добро безкорисливо, сміливо, пристрасно.

Найбільша ж любов героїв повісті – любов до волі. Говорячи про волю з по­зиції сьогодення, ми навряд чи можемо вповні зрозуміти, що відчували селяни XІX століття… Але ж прагнення волі і неможливість існування без неї – катего­рія, як на мене, універсальна. І природно, що сучасного читача огортає обурення від однієї лише думки про ті умови, у яких доводилось жити селянам півтора сто­річчя тому, за часів кріпаччини. Зрештою, не ненависть до неволі рухає персона­жами, а любов до волі.

На мою думку, це дуже суттєво. Ніколи і нічого не можна досягти, якщо тобою керує ненависть, заздрощі, злість… Повість “Дорогою ціною” – не про ненависть до неволі, а про любов до волі, не про ненависть до несправедливості, а про любов до людської гідності, благородства, честі.

Саме цього варто вчитися читачеві.

Повість Михайла Коцюбинського аж ніяк не розважальний твір. Хоча пригод­ницькі повісті зазвичай мають саме розважальний характер. Це повість про лю­бов до людини, про любов до волі, до своєї землі, про любов до справедливості. І ще – повість про неймовірне кохання. Сказати б, про небесне, вище кохання, але ж ні: почуття Остапа і Соломії – це суто людське почуття, абсолютно люд­ське – живе, гаряче, такс, шо облагороджує людину, робить її кращою. Твір, у якому зображено страшну соціальну несправедливість, поразки, смерть, все ж ви­являється твором про кохання.

Мабуть, так само, як наше життя, яке містить і зло, і несправедливість, і жорстокість, і смерть, виявляється так чи інакше своє­рідною “повістю про кохання” – про любов, яка рухає світом і яка врятує його.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

“Дорогою ціною” М. Коцюбинського як повість про кохання

Categories: Твори з літератури