Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш – автор першого українського правопису на фонетичній основі – “кулішівки”, перший перекладач Біблії українською мовою, один із перших видавців творів українською мовою, поет, прозаїк, літературознавець, етнограф, культурний і громадський діяч 40-90-х років XІX століття. Та, на жаль, ім’я цієї талановитої людини дуже довго замовчувалося, твори не видавалися, а самого письменника зображували як представника буржуазно-націоналістичного табору. Чому? А тому, що за часів “радянської ідеології” замовчувалось і

таврувалося все, що було пронизано любов’ю до України, українського народу, його мови.

Провідною темою творчості П. Куліша була тема соціальної і національної долі українського народу, його мови, культури. Хто ж він, Пантелеймон Куліш, ця талановита й видатна людина свого часу, наш далекий предок? П. Куліш був людиною дуже обдарованою, з енциклопедичною освітою. Він перший почав писати українською мовою історичні праці, перший український критик-професіонал.

П. Куліш – автор першого історичного роману, укладач першої “Сільської бібліотеки” для українського читача. П. Куліш – перекладач творів Шекспіра, Байрона, автор п’яти власних поетичних збірок. Особисто мене дуже вразила подвижницька діяльність цієї людини щодо відродження нашої мови, літератури, культури. Для мене П. Куліш – незвичайна й надзвичайно талановита людина.

Ми, його нащадки, вдячні йому за те, що він заклав основи нашого українського правопису, за український буквар і першу “Граматику” для навчання українських дітей рідній мові. П. Куліш – це полум’яний патріот України, борець за збереження та розвиток самобутності українського народу, його культури, традицій, за українське письменство. У поезії “Піонер” П. Куліш так пише про свій внесок в історію:

Я не поет і не історик – ні! Я піонер з сокирою важкою: Терен колючий в рідній стороні

Вирубую трудящою рукою.

Отже, багатогранність творчої обдарованості П. Куліша вражала і його сучасників, і нас. П. Куліш – сильна, талановита, скромна людина, патріот свого народу, творчість і діяльність якого ми відкриваємо для себе.

Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Categories: Твори з літератури