Відповіді на білет № 19 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Розкрийте романтичні й реалістичні тенденції в літературі першої третини XIX ст. .

Перша третина XIX ст. в європейській літературі характеризується стримким розвитком нових літературних явищ. На початок століття припадає розквіт в Європі такого літературного напряму, як романтизм.

Центральним об’єктом у романтичних творах стала людина, її особистість, самоцінність, індивідуальність. Романтики, на відміну від просвітників, проголосили культ не розуму, а почуттів людини, культ пристрастей, уяви и фантазії. Героями романтичних творів

стали люди, здатні на сильні, бурхливі почуття. Також романтики проголосили культ природи і всього природного в людині.

Звідти в їхніх творах розгорнуті описи картин природи, які часто співзвучні з настроєм героя. Прикладом можуть слугувати романтичні поеми та вірші Михайла Лєрмонтова.

Світ в уяві романтиків розколюється на два: один уявний, світ ідеалу, світ подвигів та високих прагнень, а другий – реальний, буденний. Героїв-романтиків не влаштовує світ реальності, вони страждають від протиріччя, від невідповідності реальності ідеалам. Такі два світи, у символічній казковій формі, світ очима ентузіастів, та світ очима філістерів, показані у творі Гофмана “Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер”.

Романтизм активізує інтерес до національних культур європейських народів. Романтики по всій Європі, не виключая України, збирають фольклор, займаються літературною обробкою народних легенд, вдосконалюють національні літературні мови.

Але ще до 1830-го року в Європі голосно заявляє про себе новий літературний напрям – реалізм. Його представники, що самі вийшли з кола романтиків, не вдовольняються вже спогляданням несправедливого світу реальності. Вони прагнуть впливати на нього.

Людина розглядається вже не як відчужена індивідуальність, а як особа соціальна, і протиріччя в її внутрішньому світі зумовлені, на погляд митців, перш за все, проблемами та протиріччями в суспільстві.

Романтичний поділ на два світи зникає, і письменники зосереджують свій художній інтерес на реальності в усіх її аспектах. Реалісти прагнуть вивести типові характери людей в типових обставинах. Прикладом може слугувати соціально-психологічний роман у віршах “Євгеній Онєгін” Пушкіна, де автор описав типове життя різних верств населення Росіі початку 19-го століття.

2. Розкрийте своєрідність ренесансного сприйняття кохання в сонетах Вільяма Шекспіра. Прочитайте вірш напам’ять.

Епоха Ренесансу Позначена поверненням у мистецтво оспівування земного кохання, після кількох століть панування в культурі Європи лише божественного та небесного. Основний постулат Ренесансу – кожна людина має право на щастя, має право насолоджуватися земним життя, тілесним коханням.

Образ коханої в сонетах Шекспіра – це звичайна жінка, зовсім не ангельської зовнішності. “І голосу її рівнять не треба /До музики, милішої мені, /Не знаю про ходу богинь із неба, а кроки милої – цілком земні”. Але вона для поета найкраща, вона викликає в нього почуття палкі та пристрасні. Право на щастя, право кохати і бути коханими мають звичайні люди, а не тількі обрані – ця думка цілком відповідає Ренесансу.

Шекспір описує в сонетах цілком земне кохання, з мріями продовжити себе в дітях, з ревнощами, з образами за зради, зі стражданнями від довгої розлуки, з насолодою від близкісті з коханою людиною. Навіть у скрутні для кохання хвилини, воно лишається для поета світлим. Кохання Шекспіра – це шлях до щастя та гармонії у житті, причому у земному житті, адже через кохання продовжується рід людський, повторюється краса.

Сонет 25 Шекспіра українською мовою

Нехай комусь від щедрої планети –

Високі титули, гучна хвала.

Таких дарів не дістають поети, –

Мені зоря любов твою дала.

Цвіте, мов соняшник, в красі великій

Улюбленець могутнього царя.

Та куца ласка царського двора –

Щез фаворит невдячного владики.

Військовий вождь, по тисячній звитязі

Лиш раз один розбитий у бою,

В неласку падає, живе в зневазі,

І владу, й честь утративши свою.

Мені ж від зір найбільша честь припала:

Твоя любов, велика і тривала.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді на білет № 19 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

Categories: Твори на різні теми