Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко

9 клас

III. Нова українська література

Літературний процес кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст.

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко

Григорій Квітка-Основ’яненко перший український письменник-сентименталіст, одним із перших почав писати народною мовою не тільки про смішне, а й про серйозне. Т. Шевченко вважав Г. Квітку-Основ’яненка засновником нової української прози.

Г. Квітка-Основ’яненко писав, що українська мова и література “рухається і буде жити” та що ніякі потуги ворогів “не зітруть її з лиця землі”,

вона “подужає противників і гонителів”. Письменникам радив: “Як говоримо, так і писати треба”.

Біографічні відомості

Справжнє прізвище письменника Квітка.

Мав псевдоніми: Грицько Основ’яненко, Євстратій Мякушкін та ін.

29 листопада 1778 року в с. Основа на Харківщині народився Григорій Федорович Квітка. Виховувався в атмосфері глибокої шани до рідної мови, історії, фольклору, мистецтва. У родині Квіток часто бував Г. Сковорода.

Початкову освіту здобув удома, потім навчався в Куризькій монастирській школі.

1793 – 1797 рр. – служба у війську; пішов у відставку капітаном.

У 26 років Григорій Квітка йде послушником у монастир через нещасливе кохання, несправедливий розподіл батьківської спадщини. Перебування протягом десяти місяців у монастирі дало змогу Квітці здійснити остаточний вибір: залишивши у травні 1805 р. стіни обителі, майбутній письменник поринув у культурне, зокрема літературне, життя Харкова, що з відкриттям 1805 р. університету отримало новий імпульс.

Був одним із засновників і директором професійного театру в Харкові, фундатором Інституту шляхетних дівчат, публічної бібліотеки, організатором літературно-музичних вечорів, засновником оркестру, співвидавцем першого в Україні журналу “Украинский вестник” , ініціатором видання альманахів “Утренняя звезда”, “Молодик”.

У 1831-1840 рр. – суддя Харківського совісного суду.

1834 р. – член-кореспондент статистичного відділу ради Міністерства внутрішніх справ.

1840 р. – голова Харківської палати карного суду.

8 серпня 1843 р. помер Г. Квітка-Основ’яненко. Похований у Харкові, На похоронах

І. Срезневський сказав: “Пам’ятай, Україно, цю могилу: тут похований той, хто, оживлений любов’ю до тебе, захищав твій звичай та мову”.

Огляд творчості

Перу письменника належать 80 творів:

– вірші;

– фейлетони;

– п’єси російською мовою ;

– гумористичні оповідання й повісті;

– повісті сентиментального характеру;

– драматичні твори українською мовою ;

– романи, повісті й оповідання російською мовою ;

Історичні нариси, перекази; морально-дидактичні нариси; критичні замітки.

Епічні твори Г. Квітки-Основ’яненка поділяються на дві групи:

– бурлескно-сатиричні оповідання ;

– сентиментально-реалістичні повісті з поглибленим ліро-психологізмом, в основу яких покладено зображення складних і благородних почуттів простої людини.

Основна тема прози – народне буття в його яскравості, багатоманітних виявах, етичній цінності.

У творах Г. Квітки-Основ’яненка багато ліричних відступів, у яких письменник, перериваючи розповідь про події, виявляє своє-ставлення до героїв, висловлюючи їм співчуття, даючи поради тощо. Ліричні відступи створюють певний настрій у творі, наближають його до читача.

Сентименталізм напрям у літературі другої половини XVIII поч. XIX ст., що виник на противагу класицизму; характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів; основна увага надавалася почуттям і пристрастям простої людини, спрямована на те, щоб розчулити читача, викликати співчуття до нещасної долі героїв.

Фабула це поданий у причинно-часовій послідовності ланцюг подій, змальованих у художньому творі.

“Маруся”

Цією повістю письменник мав на меті не лише зачепити душу читача оповіддю про долю прекрасної, сповненої доброчесностей дівчини та її коханого, яким, незважаючи на силу їх взаємних почуттів, доля не дала змоги спізнати родинного щастя, а довести спроможність української мови виявити найтонші порухи людської душі. Це завдання він зумів виконати, йому вдалося виліпити національно виразні характери, піднести красу родинної традиції українців.

Фабула

Маруся і Василь покохали одне одного і хочуть одружитися. Та батько Марусі, сільський багач Наум Дрот, відмовляється віддати єдину доньку за бідного сироту, до того ” призначеного в рекрути. “Тобі лоб забриють, – говорить він до парубка, а що тоді буде ; Марусею?” Щоб відкупитися від солдатчини, парубок йде на заробітки. У той час Марусе застуджується і помирає.

Повернувшись із заробітків та не заставши милої живою, Василь іде в монастир і там горя за коханою теж помирає.

Художні особливості повісті “Маруся”:

Джерела повісті – це дійсність українського села і народна творчість: українські балади, ліричні, весільні пісні, фольклорні мотиви. Від народної поезії – образність твору, від казки і переказу її розповідний стиль.

Герої “писані з натури без будь-якої прикраси і відтушовування”.

Форма твору: змалювання пейзажів, вільна побудова, наявність ліричних відступів посилений зв’язок з фольклором.

Поєднання сентименталізму з реалізмом.

Мова твору: під упливом сентименталізму розчулений тон розповіді про зустрічі закоханих, розлуку, смерть Марусі, горе її нареченого та батька; застосування зменшено-пестливих форм слів.

Майстерний опис краєвидів.

Тест № 9

1. Укажіть справжнє прізвище Г. Квітки-Оенов’яненка.

А Квітка;

Б Основ’яненко;

В Основа;

Г Конотопський.

2. Укажіть назву населеного пункту, де народився Г. Квітка-Основ’яненко.

А м. Харків;

Б с. Основа на Харківщині;

В м. Полтава;

Г с. Чорнухи на Полтавщині,

3. Який творчий метод обрав Г. Квітка-Основ’яненко для написання першої української повісті “Маруся”?

А Романтизм;

Б класицизм з орієнтацією на єдність часу, місця, дії;

В сентименталізм;

Г імпресіонізм.

4. Визначте жанр твору “Маруся”.

А Сатирична повість;

Б соціально-побутова повість;

В сентиментально-реалістична повість;

Г соціально-психологічна повість.

5. З якою метою письменник вводить у текст ліричні відступи?

А Щоб наблизити епічний твір до ліричного;

Б розпочати нову сюжетні лінію;

В дати портретну характеристику героям;

Г виявити своє ставлення до героїв, створити певний настрій у творі.

6. Визначте тему твору “Маруся”.

А Емансипація жінки;

Б кохання зі щасливим завершенням – весіллям героїв;

В соціально нерівне кохання;

Г трагічне кохання;

Д розповідь про звичайну сільську дівчину, що знайшла своє щастя в самоосвіті та служінні громаді.

7. Розв’язкою твору “Маруся” є:

А хвороба Марусі;

Б смерть Марусі;

В смерть Василя;

Г відмова Наума віддати Марусю заміж за Василя;

Д одруження Василя і Марусі.

8. Герой повісті “Маруся” після смерті коханої стає:

А ченцем;

Б лікарем;

В кріпаком;

Г мандрівником;

Д військовим.

9. Який художньо-виражальний засіб ужито в характеристиці Марусі “веселенька, як весіння зіронька”?

А Антитеза;

Б порівняння;

В оксюморон;

Г метафора;

Д символ

10. Укажіть жанр фольклору, який Г. Квітка-Основ’яненко використав під час змалювання обряду поховання Марусі.

А Дума;

Б балада;

В історична пісня;

Г голосіння;

Д легенда.

11. Установіть відповідність між фрагментом твору Г. Квітки-Основ’яненка і художньо-виражальними засобами, використаними в ньому.

1 Маруся “невесела, мов у воду опущена”;

2 “Марусенько, моя лебідочко, зіронько моя, рибочко, перепілочко!”;

3 “Ось рідесенький туманець пав на річечку”;

4 “Казав пан, кожух дам, та слово його тепле”;

5 “Аж ось прийшла до неї бабуся, така старенька…

А епітет

Б фразеологізм

В зменшено-пестливі слова

Г метафора,

Д порівняння

12. Розмістіть сюжетні компоненти твору “Маруся” в порядку їх розміщення у творі.

А Смерть Василя;

Б Сватання Василя до Марусі;

В Розмова Василя з Наумом Дротом щодо одруження;

Г Хвороба Марусі;

Д Василь на заробітках.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко

Categories: Твори на різні теми