Сюжет і композиція поеми “Мертві душі”

Із самого початку письменницької діяльності Гоголь мріяв написати добуток, в “якому б з’явилася вся Русь”. Це повинне було бути грандіозний опис побуту й вдач Росії першої третини XІX століття. Таким добутком стала поема “Мертві душі”, написана в 1842 році.

Перше видання книги називалося “Пригоди Чичикова, або Мертві душі”. Така назва знижувала щире значення добутку, перекладало його в область авантюрного роману. Гоголь пішов на це по цензурних міркуваннях, бажаючи видати поему. Чому ж Гоголь назвав свій добуток поемою?

Визначення

жанру стало ясно письменникові тільки в останній момент, – працюючи над рукописом, він говорить те про поему, те оромане.

Щоб зрозуміти особливості жанру поеми “Мертві душі”, можна зіставити цей добуток з “Божественною комедією” Данте, поета епохи Відродження. Її вплив відчувається в поемі Гоголя. “Божественна комедія” складається із трьох частин. У першій частині до Данте є тінь давньоримського поета Вергілія, що супроводжує ліричного героя в пекло; вони проходять всі кола, перед їхнім поглядом з’являється ціла галерея грішників. Фантастичність сюжету не заважає Данте розкрити тему своєї батьківщини – Італії.

По суті, Гоголь задумав показати ті ж кола пекла, але пекла Росії. Недарма назва поеми “Мертві душі” ідейно перегукується з назвою першої частини поеми Данте “Божественна комедія”, що називається “Пекло”. Гоголь, поряд із сатиричним запереченням, уводить елемент що оспівує, творчий – образ Росії. Із цим образом зв’язаний “високий ліричний рух”, що у поемі часом підмінює комічне оповідання

Значне місце в поемі “Мертві душі” займають ліричні відступи й-вставні епізоди, що характерно для цього літературного жанру. У них Гоголь стосується самих гострих російських суспільних питань. Думки автора про високе призначення людини, про долю Батьківщини й народу тут протипоставлені похмурим картинам росіянці життя

Отже, відправимося за героєм поеми “Мертві душі” Чичиковим у місто NN. З перших же сторінок добутку ми відчуваємо захопливість сюжету, тому що читач не може припустити, що після зустрічі Чичикова з Маниловим будуть зустрічі із Собакевичем, Новосибірським. Читач не може догадатися й про те, що трапиться наприкінці поеми, тому що всі її персонажі виведені за принципом градації: один гірше іншого

Наприклад, Манилова, якщо розглядати його як окремий образ, не можна сприймати як позитивний герой, але в порівнянні із Плюшкиним Манилов багато в чому навіть виграє. Однак у центр уваги Гоголь поставив Коробочку, тому що вона є своєрідним єдиним початком всіх персонажів. По думці Гоголя, це символ ” людини-коробочки”, у якому закладена ідея невгамовної спраги накопичення

Тема викриття чиновництва проходить через всю творчість Гоголя: вона властива й збірнику “Миргород”, і комедії “Ревізор”. У поемі “Мертві душі” вона переплітається з темою кріпосництва. Особливе місце в поемі займає “Повість про капітана Копейкине”.

Вона сюжетно не пов’язана з поемою, але має велике значення для розкриття ідейного змісту добутку. Форма розповіді надає повести життєвий характер: вона викриває недоліки громадського життя Росії на всіх рівнях

Миру “мертвих душ” у поемі протипоставлений ліричний образ народної Росії, про яку Гоголь пише з любов’ю й замилуванням. За страшним миром поміщиків і чиновників письменник почував душу російського народу, що втілив в образі швидко, що несеться вперед трійки, що зібрала в собі сили Росії: “Чи не так і ти, Русь, що жвава, необгонимая трійка несешся?”.

Отже, ми знаємо, що Гоголь у своєму добутку зображує соціальні хвороби суспільства. Варто зупинитися на тім, як вдається це зробити письменникові. По-перше, Гоголь користується прийомами соціальної типізації.

У зображенні галереї поміщиків уміло сполучить загальне й індивідуальне. Практично всі його персонажі статичні, їхній розвиток не показаний, ми майже нічого не знаємо про їхнє минуле. Цей прийом підкреслює ще раз, що манилови, коробочки, собакевичи, Плюшкини і є мертві душі

Для опису героїв Гоголь використовує свій улюблений прийом – характеристику персонажа через деталь. Його можна назвати “генієм деталізації”: так точно деталі відбивають характер і внутрішній мир персонажів. Чого коштує, наприклад, опис будинку Манилова!

Коли Чичиков в’їжджав у маєток Манилова, він звернув увагу на зарослий англійський ставок, на похилу альтанку, на запустіння, на шпалери в кімнаті Манилова – чи те сірі, чи те блакитні, на обтягнуті рогожею два стільці, до яких так і не доходять руки хазяїна. Ці й інші деталі підводять нас до головного висновку, зробленому самим автором: “Ні те ні рє, а чорт знає що таке!”,

Згадаємо Плюшкина, цю “діру на людстві”, що втратив навіть підлогу свій. Він виходить до Чичикову в засаленому халаті, з немислимою хусткою на голові. Скрізь панують бруд, безладдя.

Плюшкин персоніфікує крайній ступінь деградації, що передається через деталі, через тіі життєві дрібниці, якими так захоплювався О. С. Пушкін: “Ще в жодного письменника не було цього дарунка виставляти так яскраво вульгарність життя, уміти окреслити в такій силі вульгарність вульгарної людини, щоб весь той дріб’язок, що вислизає з очей, мигнула б крупно в очі всім”.

И все-таки головна тема поеми – це доля Росії: її минуле, сьогодення й майбутнє. У першому томі Гоголь приділяє більше увагу минулому батьківщини. Задумані ним другий і третій томи повинні були оповідати про сьогодення й майбутнє Росії. Цей задум можна було б зрівняти із другою й третьою частинами “Божественної комедії” Данте: “Чистилище” і “Рай”. Однак цим задумам не призначено було збутися: другий тім виявився невдалим по ідеї, а третій так і не був написаний.

Тому поїздка Чичикова й залишилася поїздкою в невідомість. Гоголь не робить чітких висновків, замислюючись про майбутнє Росії: “Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь.

Не дає відповіді…”.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Сюжет і композиція поеми “Мертві душі”

Categories: Твори з літератури