Романтичні герої Едгара По

Едгар По – надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість постів різних народів. Його прозові твори стали підгрунтям нових жанрів, детективного і науково-фантастичного. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози.

Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури.

Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу

на читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По.

У прозових творах своєрідність романтизму американського письменника виявилася дуже яскраво. Б. По віддавав перевагу невеликим за розмірами жанрам – новелі й оповіданню. Він вважав, що великий твір, який не можна прочитати відразу, не з такою силою впливає на читача, тому що цілісність твору порушується.

У прозі він поставив проблему зіткнення свідомості людини з реальністю.

Письменник вірив у розум. Він вважав, що тільки розум може вивести людину з трагічних протиріч сучасності. В цьому теж полягає своєрідність його романтизму, недаремно його називали раціоналістом у романтизмі.

В оповіданні “Маятник і провалля” По досліджує почуття жаху, що охопило душу героя, і здатність розуму мислити, дивлячись в обличчя смерті. Душа героя жахнулась від сутички зі світом, в якому для неї, душі, немає місця, але розум наполегливо шукає вихід навіть з явно безнадійного становища.

Людина може мислити й мусить це робити. Щасливий кінець цього оповідання – це перемога розуму людини. Раціоналістичне спрямування романтизму По ще яскравіше виявилося в “логічних оповіданнях”, що започаткували детективний жанр.

В оповіданні “Золотий жук” розповідь ведеться від першої особи, ім’я якої автор не називає, тому що оповідач уособлює типове мислення. Головний герой – Вільям Легран – мислить незашорено, автор наділяє його неабиякими логічними здібностями. Оповідач і Легран стали свідками однієї і тієї самої події.

Але оповідач не звернув увагу на деякі дрібниці, що допомогли Леграну розкрити таємницю піратського скарбу.

Романтичні герої Б. По живуть у реальному, сучасному авторові світі, їхня романтична винятковість прихована в їхньому внутрішньому світі, в можливостях відчувати і мислити.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Романтичні герої Едгара По

Categories: Твори на різні теми