Рідна мова у добутках М. Рильського

В умовах страшного соціального і національного гніту українська мова, говорить М. Рильський, “свій дух велично-гідний, як житнє зерно, берегла”. Величезні потенціальні сили української мови передаються складним епітетом “велично-гідний”, а її безсмертя стверджується порівнянням з житнім зерном. Жито в народній уяві – символ життя.

Це зерно дало чудові плоди на дереві народного життя – прекрасні думи й пісні, безсмертну “Енеїду” І. Котляревського, твори Т. Шевченка – великого борця за соціальне і національне визволення

українського і всіх народів царської Росії. У вірші “Рідна мова” лаконічно, але виразно показано братерське єднання культурних і політичних діячів Росії й ^країни, захист великими російськими письменниками, критиками національних прав українського народу. Треба нагадати, що О. Пушкін бував на Україні, любив український народ, захоплювався його піснями і думами, написав про історичне минуле українського народу поему “Полтава”.

Великий російський поет був особисто знайомий з українським байкарем Є. Гребінкою, фольклористом і літературознавцем М. Максимовичем та іншими діячами української культури. О. С. Пушкін високо цінував збірники українських пісень, видані М. Максимовичем в 1827 і 1834 роках, називав їх укладача “нашим літератором”. Обидва збірники були в бібліотеці великого російського поета і стали йому в пригоді при створенні поеми “Полтава”. Рядки Рильського “І Пушкінові Максимович пісні вкраїнські позичав” мають реальну основу.

М. П. Драгоманов свідчить, що йому розповідав М. О. Максимович, як під час одного з візитів до Пушкіна застав поета за своїм збірником українських пісень. “А я обираю ваші пісні”,- сказав Пушкін. Він писав тоді “Полтаву”, що вийшла у 1829 “Полтава” – один із перших у нас поетичних творів з рисами живої народності в сюжеті і в характерах. Марія Кочубсївна, при всій своїй відносній блідості змалювання,- одна з перших руських осіб у нашій літературі.

Годі не бачити, що риси її у Пушкіна навіяні жіночими українськими піснями, так повними ніжності й палкості”1.

Доречно навести висловлювання М. Максимовича про братні мови: “Ці дві мови є найближчі між собою як два види однієї руської, або східнослов’янської мови – ні одна з них не може назватися родоначальною для другої: це два рідні брати в спільному колі мови слов’янської”. Російські революційні демократи Герцен, Чернишев-ський, Добролюбов – борці за соціальне і національне визволення народів Росії – не раз підносили свій голос на захист національних прав українського народу. Так, “непокірний Добролюбов” у рецензії на “Кобзар” Тараса Шевченка заявив: “…Ніхто не відмовить малоросійському, як і всякому іншому, народові в праві і здатності говорити своєю мовою про предмети своїх потреб, прагнень і спогадів; ніхто не відмовиться визнати народну поезію Малоросії”.

Вірш “Рідна мова” стверджує марксистську думку про те, що трудящі кожної нації є справжніми творцями і охоронцями мовних багатств народу. Якщо експлуататори гнобленої нації у своїх корисливих цілях часто переходили на сторону панівних націй, зраджували свій народ і свою мову, то трудящі завжди залишалися вірні інтересам батьківщини, рідної мови. Наперекір лихій політиці колоніального і національного гноблення, що її проводив царизм, українська мова розвивалась і мужніла там, “де піт росив священний народу-велетня чоло”, де зріла політична думка трудящих:

Там зводився язик вогненний, Там пісні полум’я росло.

Підкресленню ідеї служить і анафора. Нова ера в розвитку української мови розпочалася в жовтні 1917 року, у “тому місяці великім, що ветху землю оновив”. В підсумку треба підкреслити велику роль Максима Рильського в розвитку української мови, в боротьбі за її чистоту, збагачення.

Як говорить М. Бажан, Рильський добре знає, “що значить світлих слів нескала-мучена прозорість”.

Над обширом безкраїм мови, Яку зростив і викохав народ Для сяйва цвіту і любові. .1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Рідна мова у добутках М. Рильського

Categories: Твори з літератури