Поєднання елементів романтизму і реалізму в повісті М. Гоголя “Шинель”

Микола Гоголь вдало вмів поєднувати у своїх творах елементи романтизму та реалізму. Яскравим прикладом є його повість “Шинель”. Головний герой – Акакій Акакійович Башмачкін – дрібний чиновник звичайного петербурзького департаменту.

Він є типовим прикладом “маленької людини”. Такий вибір героя відповідає напрямку реалізму, характерними рисами якого є правдиве і всебічне відображення дійсності. Автор описує побут героя, його службові обов’язки досить правдоподібно і без романтичних прикрашень. Читач дізнається про

одяг, звички героя, його спосіб життя.

Також реалістичним елементом в творі є проблема взаємин окремої особистості і середовища. Байдужість колег призводить до трагічної участі Акакія. Зав’язка твору – плани Акакія пошити нову шинель.

Він довго збирає для цього кошти, але все ж таки досягає мети. Деякий час герой надзвичайно щасливий. Але одного разу трапляється несподівана прикрість – в нього викрадають шинель.

Колеги спочатку навіть збираються допомогти, але потім з’являється більш “нагальна” потреба коштів для генерала. Про Акакія всі забувають. Така байдужість призводить до трагедії. Жорстокість і зверхність генерала по відношенню до Башмачкіна є прикладом ставлення вищих чиновників до підлеглих. Отже, в повісті досить реалістично розкриваються взаємини між людьми.

До реалістичних рис також можна віднести і пояснення автором характеру та поведінки персонажів їхньою соціальної приналежністю та умовами життя. Крім реалістичних елементів у творі наявні романтичні. По-перше, це захист людини, яка є головною цінністю романтиків. Башмачкін, звичайно, далекий від класичного романтичного героя, але і він здатен відчувати недосконалість світу і суспільний розлад у ньому.

Автор розкриває нам внутрішній світ Акакія – так як це буває в творах напрямку романтизму. Гоголь часто говорить про свого героя з іронією, але зі співчуттям. А от на байдужих колег, і особливо на генерала, направлений прямий осуд письменника. Найбільш відчутно романтичний вплив в епізоді з привидом Башмачкіна, який прагне справедливості. Він переслідує важливих людей вимагаючи віддати йому шинель.

Містичні елементи в творах властиві багатьом авторам-романтикам. Хоча розв’язка повісті виконана в дусі реалізму: генерал після зустрічі з привидом стає кращим, починає проявляти людяність. Микола Гоголь гармонійно поєднав в своїй повісті елементи двох напрямків: реалізму і романтизму.

Головний герой – людина “маленька”, не шкідлива, але й не корисна для суспільства. Гоголь намагався закликати читачів не вибирати шлях Акакія Акакійовича, а бути активними в житті.

Поєднання елементів романтизму і реалізму в повісті М. Гоголя “Шинель”

Categories: Шкільні твори