Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації

Античність – це доба цивілізації Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. В ті часи були закладені основи майбутньої європейської цивілізації. Розвинулися ремесла та техніка, науки та мистецтво.

Архимедом були закладені основи фізики, Гіппократом – медицини. Піфагором – основи математики, а Евклідом, зокрема – геометрії. Розвинулося мистецтво риторики. Були закладені основи також гуманітарних наук – соціології, політології, філософії. Роботи античних географів також дали наступним поколінням цінні відомості з приводу

світоустрою.

В античності суспільство вперше винайшло демократичну форму державного устрою, визначило статус, права та обов’язки громадянина грецького полісу чи римської республіки. З’явився інститут виборів політиків в органи влади.

Мистецтво античності базувалося в першу чергу на міфології. Давні греки та давні римляни були політеїстами, тобто, вірили у велику кількість різноманітних богів та напівбогів. Боги давньогрецького пантеону – це Зевс, Гера, Гефест, Гермес, Афродіта, Афіна, Артеміда, Арес, Аполлон та інші.

Давні римляни вірили фактично в тих же самих богів, тільки називали їх по-іншому: Юпітер, Юнона, Венера, Меркурій, Марс…

Міфи, пригоди людей та богів стали темою античної скульптури, античної архітектури, а також античної літератури. В добу античності розвинулося театральне мистецтво, для якого драматурги писали п’єси, трагедії та комедії.

Найвищими цінностями античної культури були земна краса та гармонія: природи, мистецтва, людського тіла. Недарма, в античному суспільстві так розвинулася фізична культура, спортивні тренування. Мистецтво та література античності намагалися в першу чергу відтворити цю красу та гармонію.

Античність оспівала культ моральності, шляхетності, правильної поведінки, які ведуть людину до гармонії фізичної та духовної досконалості.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації

Categories: Твори з літератури