О. Блок – символіст

Творчість О. Блока, геніального поета, “трагічного тенора епохи”, як назвала його Г. Ахматова, багато в чому визначилася естетикою одного з модерністських літературних течій того часу – символізму. Саме з ним зв’язані основні теми, ідеї і образи блоківської лірики, її художні засоби і прийоми. Для того щоб простежити наявність і трансформацію символістських мотивів у творчості поета, необхідно зупинитися на основних положеннях естетики і поетики даної течії. Символізм як напрямок у мистецтві склався у Франції вже у 70-80-і роки XІX

століття. Саме у творчості великих французьких поетів того часу черпали своє натхнення їхні російські послідовники.

Символізм прийнято вважати одним із проявів декадансу – світосприймання, що характеризується підкресленим індивідуалізмом, відходом від дійсності, розчаруванням у традиційних цінностях, песимізмом. Символісти рішуче протиставили світ внутрішній і світ зовнішній і визнали за першим право на істинність. Не можна існувати у світі, не пізнаючи його, і як форму пізнання вони запропонували символ, наділивши його особливим, незвичайним змістом. Символ перестає бути лише засобом художньої образності, що умовно виражає суть якого-небудь явища. Відтепер він покликаний відбити глибинну, доступну тільки погляду поета зв’язку речей.

Він принципово багатозначний, і ця багатозначність досягається за рахунок неясності, невизначеності, розмитості образа.

Основний принцип зображення – ніяких фарб, тільки відтінки. Завдання поета – вселяти читачеві певний настрій. Для цього потрібна нова система образів, потрібна музична організація вірша. Для естетики символізму взагалі властива ідея синтезу різних видів мистецтв, звідси “музичний” і “мальовничі” елементи у поезії, прагнення передати зорове враження за допомогою слухового, музичне – за допомогою образотворчого, Приміром, у Брюсова:

У гармонії тіні мигнуло божевілля, Померкли акорди мрійливих ліній, І голосні фарби згустилися похмуріше, Зливаючись у наспів темно-синій.

Реальність, як така, вигнана з поезії: перед нами відкривається хиткий і невловимий світ образів, для якого важко знайти логічні зв’язки, що підпорядкований довільним авторським асоціаціям, наскрізь суб’єктивним і потребуючим додаткових пояснень. Божественна інтуїція, творче осяяння – от основа всякого мистецтва, і його ціль – виразити, зобразити мить цього прозріння, прориву за межі реального, пізнаваного. Формування, розвиток і творчий ріст Блока пов’язані із впливом на його естетичні погляди ідей символізму.

Особливо великим був вплив російського філософа. і поета В. Соловйова. Саме з його добутків Блок запозичив ідею про світову катастрофу, що наближається, і вчення про Світову Душу або Вічну Жіночність, покликану обновити світ. Це вплив і в біографічному плані – любов до Л. Д. Менделєєвої і визначили багато в чому містико-елегійну спрямованість віршів Блока, їхній індивідуалізм і відчуженість від світу. Найбільшою мірою це відноситься до циклу віршів про Прекрасну Даму.

Хоча цикл цей у цілому автобіографічний, але реальна основа подій ретельно зашифрована, переведена на особливу, містичну мову. Так, очікування нареченої і зустріч із нею перетворяться в наступні рядки:

Ти в білій хуртовині, у сніжному стогоні Знову чарівницею спливла…

Наречену, кохану дівчину поет зобразив у віршах як земне втілення Вічної Жіночності. Образ Прекрасної Дами – один із ключових у поезії Блока. Вона – ідеал духовної краси, божество, символ гармонії і світла.

Поет не дає її портретів – адже вона майже безтілесна, як усяке бачення, мрія, сон. До того ж описати – виходить, визначити, а визначити – виходить, обмежити. І образ Прекрасної Дами залишається у блоківській поезії нерозкритим, недоговореним, невизначеним. Він виявлений нам тільки у безлічі імен: Прекрасна Дама, Вічна Жіночність, Володарка Всесвіту:

О, Свята, як ласкаві свічі, Як втішні Твої риси! Мені не чутні ні подихи, ні мовлення, Але я вірю: Мила – Ти.

Ліричний герой циклу з’являється безсумнівним індивідуалістом, людиною не тільки самотньою, але прагнучою самотності, що живе своїм внутрішнім життям, далеким суспільним інтересам:

Що бура життя, якщо троянди Твої цвітуть мені й горять! Що людські сльози, Коли рум’яниться захід!

Пейзажі віршів Блока повні відвернених і ускладнених образів, покликаних передати символічну відповідність зовнішнього світу, світу природи і світу внутрішнього. Коли пізніше у поезії Блока з’являються соціальні мотиви, основною формою їхнього вираження як і раніше залишається форма символічна: реальні події дані автором умовно, образи розмиті, характери невизначені. У вірші “Фабрика” поет малює фігуру якогось чудовиська з “мідним” голосом, зігнуті спини робітників, жовті вікна, де сміються над обманутими. З розвитком соціальної тематики у творчості Блока зв’язана поява у ньому нових багатопланових символів.

Наприклад, образ дороги і степу, поля як символ самої Росії, її шляхи в часі, її безкрайніх просторів і невичерпної краси і сили. Росія в поезії Блока стає міфічним сфінксом, чию таємницю не можна розгадати:

Дрімаю – і за дрімотою таємниця, І в таємниці – ти живеш, Русь. Втіленням революційної стихії робить Блок заметіль і пожежу у своїй символістській поемі “Дванадцять”: Ми на горе всім буржуям Світову пожежу роздуємо…

Глибоко символічний у поемі і образ Христа. Його не можна назвати однозначним. Справді, Христос іде поперед дванадцяти, але, може бути, не як невидимий вождь, а як жертва, або суддя, або пророк. Мабуть, для самого автора фігура Христа – вираження жагучої спраги відновлення, віри в істину, у любов і добро.

Музикальність – одна із властивостей лірики Блока. Він домагається її за допомогою різних засобів, як правило, це різного роду повтори:

Ні любові, ні туги, ні образи. Усе померкло, відійшло… Або: От особа виникає з мережив, Виникає з мережив особа.

У колі символістів Блок займає особливе місце. Розділяючи багато в чому їх естетичні переконання, він не був прихильником крайнього індивідуалізму і песимізму, проповідником мистецтва для мистецтва, експериментатором, що заперечує попередню традицію. Використовуючи і трансформуючи ідеї символізму, його методи, поет зумів виразити не тільки свій внутрішній світ, але і життя епохи, втіливши тим самим своє творче кредо:

О, я хочу безумно жити: Все суще – увічнити, Безособове – олюднити, Що не збулося – втілити.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


О. Блок – символіст

Categories: Твори з літератури