Методичні рекомендації до вивчення новели Т. Манна “Маріо і чарівник”

Розміщено від Tvіr в Вторник 25 мая

Томас Манн – одна з найяскравіших постатей світової літератури XX ст. Його спадщина – це “своєрідна енциклопедія культурно-мистецьких проблем сучасності, пристрасний коментар до найбільш характерних і драматичних подій пізньобуржуазної історії. Нові програми рекомендують до вивчення одну з найзначніших новел німецького письменника – “Маріо і чарівник”.

На першому уроці доцільно ознайомити учнів з основними віхами біографії Т. Манна. Розпочати його можна з розповіді вчителя про письменника.

6

червня 1875 року в німецькому місті Любеку в старовинній купецькій сім’ї народився хлопчик. Голова родини був одним із найбагатших та найшанованіших представників верхівки міста. Після його смерті сім’я втратила капітал і привілеї. У родині було троє хлопчиків.

Двоє з них – старший Генріх і молодший Томас стали видатними письменниками. Такі несхожі за темпераментом, за природою свого дарування, за стилем, вони були об’єднані один з одним міцними узами дружби. Символом свого життя Т. Манн називав непохитного олов’яного солдатика з казки Андерсена. Сторінки його біографії є яскравою ілюстрацією символічного значення цих слів. Стійкість Т. Манна виявилася вже у виборі професії літератора, яку вважали ганебною у бюргерському середовищі.

Перед тим, як стати письменником, Т. Манн працював дрібним клерком, торгував книжками. Творчий шлях він розпочав з новел.

Свідченням мужності двадцятишестирічного письменника став роман “Будденброки” , в якому він не побоявся на прикладі життя своїх співгородян правдиво розповісти про деградацію німецького бюргерства. Перед читачем проходить більше, ніж 50-літня історія кількох поколінь любекської родини. За численними перипетіями її життя виразно відчувається дух усього тогочасного німецького бюргерства. Твір, який і зараз називають одним із найяскравіших зразків світового інтелектуального роману, відразу викликав величезний інтерес, приніс Т. Манну справжню славу.

Його прочитали і мешканці Любека. Впізнавши себе в персонажах роману, вони страшенно розгнівалися. “Конфлікт набув публічного характеру. Земляки Т. Манна вважали роман наклепом і злочином, в авторі вбачали відступника, зрадника, який заплямував добре ім’я батьків”.

Пізніше з’явилися й інші романи, завдяки яким за письменником міцно утвердилася слава майстра великого епічного жанру. Водночас Т. Манн широко відомий і як автор новел. Зокрема, значне місце у його творчості займають “новели про художника”: “Трістан” , “Тоніо Крегер” , “Смерть у Венеції”” , присвячені проблемі “митець і суспільство”. У 1929 році Т. Манн став лауреатом Нобелівської премії.

“Світоглядна і творча еволюція письменника була складною й суперечливою, проте він ніколи не відступав від гуманістичних переконань, від великих традицій німецької і європейської гуманістичної культури”. Тривалий час Т. Манн вважав, що митець повинен стояти осторонь політики. Письменник, який створив у роки першої світової війни велику теоретико-публіцистичну книгу “Роздуми аполітичного” , у подальшому переглянув свою позицію й приєднався до тих, хто не проходить повз нагальних проблем політичного життя. Ставши в опозицію до правлячої фашистської верхівки, Т. Манн вкотре виявив стійкість і мужність.

У 1933 він виїхав з Німеччини і з того часу до кінця життя був змушений жити в еміграції. 2 грудня 1936 року німецький уряд позбавив його громадянства. Книги Нобелівського лауреата, які продавали в багатьох книжкових магазинах Європи, на його батьківщині були заборонені. 10 грудня цього ж року його брат Г. Манн у журналі “Нойє вельтбюне” опублікував статтю “Вітання позбавленому громадянства”, в якій наголосив, що для Т. Манна найвище благо людини – це особистість, вільна від психічного сп’яніння під впливом антигуманних ідей. Підтвердженням цих слів є зокрема й новела “Маріо і чарівник”, яка побачила світ у 1930 р.

Наступною навчальною ситуацією уроку може бути актуалізація вивченого із всесвітньої історії про політичне становище в Європі 30-х рр. XX ст. Важливо наголосити на антигуманній сутності фашизму.

Далі доцільно спрямувати учнів на осмислення ідейно-тематичної сутності, проблематики, сюжету та композиції новели, яка має бути прочитана до першого уроку. З цією метою школярам можна запропонувати евристичну бесіду за твором, побудовану на таких запитаннях і завданнях:

– Як у новелі відображено атмосферу, що панувала в Торре ді Венере? Яким епітетом охарактеризовано дух тамтешніх настроїв? Чи згадуються у творі слова фашизм, фашистський! На підставі чого читач може зробити висновок про те, що події відбуваються в країні, де панує фашистська ідеологія? У творі докладно описано місце подій.

Це невеличке курортне містечко, “дуже модне серед італійців і чужоземних гостей”. З першого погляду воно може видатися досить приємним для відпочинку: “…Скрізь кишать купальники, які галасують, сваряться чи голосно виявляють свою радість і яким сонце немилосердно обпалює потилиці; на сліпучій блакиті води погойдуються пласкі, яскраво розфарбовані човники, обліплені дітьми; повіп сповнюють дзвінкі дитячі імена…”

Однак тут панує “лиховісний дух”, який насампеї виявляється у зверхності італійців: “Тутешнім стосуні бракувало щиростій невимушеності”; ця публіка “гн, кирпу”. Причина такої поведінки – політичні погляди, саджувані простим людям правлячою верхівкою, так зв ідея нації, яка полягає насамперед в нетерпимості до іні народів, у проповідуванні національного чванства. І хо1-новелі жодного разу не вживається слово фашизм, од читачу неважко здогадатись, що події відбуваються в Іт за часів, коли вона знаходилася під владою коричневої ми. І справа не лише в згадках про дуче, лейтмотив – конкретний образ, головна тема чи ідея, визначальна інтонація, що пронизує твір або творчість митця, ненастанно згадувана художня деталь, ключова для розкриття задуму митця. Термін запозичено з музикознавства, де його запровадив німецький композитор Р. Вагнер.

Лейтмотив глибше розкриває концепцію певного твору, вказує на його підтекст.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Методичні рекомендації до вивчення новели Т. Манна “Маріо і чарівник”

Categories: Твори з літератури