МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ РИЛЬСЬКИЙ

Максим Рильський – один з найвидатніших поетів України XX століття. У свідомості багатьох поколінь його ім’я утвердилось як ім’я поета-класика, творчість якого не втрачає свого значення з часом, бо оспівує вічні цінності: правду, любов і красу, що стали духовною основою творчості поета.

Максим Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві, але ріс у Романівці на Сквирщині. Його батько Тадей Рильський був сином багатого польського дворянина Розеслава Рильського і княжни Трубецької, мати – неписьменна, але талановита і співуча селянська

дівчина з села Романівни.

Максим Рильський увібрав найкращі риси вдачі своїх батьків. Як син українського дворянина-інтелігента, майбутній поет одержав до­машню освіту. Він виховувався під пиль­ним наглядом батька, який помер дуже рано, але передав синові аристократичну куль­турну спадщину, почуття власної гідності і віри в себе, поєдна­не із скромністю.

Тадей Рильський забезпечив синові і приват­ну гімназію в Києві з хорошими вчителями, і знання іноземних мов та культур.

Максим виростав у дворянському оточенні української інтеліген­ції – Лисенків, Страрицьких, Косачів, Ревуцьких. Його дитинство минало в мистецькому середовищі серед книжок та музики – з од­ного боку, і романівських краєвидів та сільського оточення – з дру­гого. Змалку Максим відчував у собі хист до поетичного слова. У сім років хлопчик написав свій перший вірш “Прошак”:

Ішов прошак обідраний, Од всіх людей обижений, Шкода мені прошака,

Що у нього гірка доля така. Але я проти Бога не йду, А за старця

Молюсь і ввечері і вранці. Віршик простий, наївний, але з нього видно, яким зростав май­бутній поет. Ці простенькі рядки сповнені співчутливості, доброти і людяності. Навчався Максим у приватній гімназії відомого київського педа­гога Володимира Науменка, жив у Миколи Лисенка та Олександра Русова.

Таке культурне середовище, в якому з повагою ставились до всього українського, сприяло вихованню підлітка в національному дусі, виробленню в нього відповідних поглядів, уподобань, смаків. Хлопець рано починає віршувати, а у 1910 р. виходить перша збір­ка його творів.

Одержавши домашню освіту, Рильський займався самоосвітою і працею. Пізніше – навчався в приватній гімназії, а з 1915 року став студентом медичного факультету Київського університету. Проте вже через два роки він продовжив навчання на історико-філологічному факультеті.

Проте революція і громадянська війна змусили його пе­рервати освіту і переїхати на село, де він вчителював у початковій школі. В автобіографічній поемі “Мандрівка в молодість” Рильський зізнається:

“Студентській лаві б слід тут скласти похвалу, але при­знаюся, що мало я тій лаві в житті завдячую”. Самоосвіта і спілку­вання з селянами сформували світогляд поета. Юний Рильський мав багато талановитих друзів на селі, серед них – Денис Каленюк – співець і рибалка-мисливець, Родіон Очкур – швець і музика-скрипаль.

Ці друзі, брати і ще раніше батько ввели Максима в розкішний світ гоголівської України.

Поет вчителював у селі аж до осені 1923 р. Правда, вже набувши голосного літературного визнання, він і в Києві ще років шість викла­дав мову й літературу в середній школі та на одному з робітфаків ін­ституту освіти, а в інституті лінгвістичної освіти читав курс теорії перекладу. Київ і Романівна надихали Рильського на творчість. Київ – пе­рехрестя культур, центр класичної освіти, одне з тих міст імперії, куди неодноразово приїжджали європейські театри, відомі музикан­ти.

Романівна – край незрівнянних пейзажів, пісень, легенд, ціліс­них людських душ, гідних пера Гоголя і Шекспіра.

Максим Тадейович ішов у житті та літературі своїми, неходженими шляхами. В одній з поезій він про це каже так:

“На все дивлюся власними очима”. Його шляхи були позначені і квітами, і тернами.

У літературних колах М. Рильський належав до групи “неокласи­ків” – художньої школи українських поетів, зорієнтованої на анти­чну класику, на продовження гуманістичних традицій європейської поезії нового часу. Неокласиками називали тих поетів і критиків, які групувалися навколо журналу “Книгар” , а пізніше – біля київського видавництва “Слово”. Сюди входили такі письменники, як М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, Освальд Бургард і, звичайно, М. Риль­ський, які прагнули підняти престиж художнього слова, з його допо­могою вирішувати філософські, історичні, морально-етичні проблеми. Цією обставиною спричинено, що М. Рильського теж не обминули реп­ресії: у 1931 році він півроку пробув “під слідством” в Лук’янівській в’язниці Києва, доки не був звільнений “за відсутністю достатніх даних для обвинувачення й суду”.

Напружена літературна праця М. Рильського тривала й в наступ­ні роки, хоча політичний клімат тоталітарної держави обмежував творчу свободу й багато в чому деформував поезію майстра. Тому в 30-х роках не раз виходять з-під його пера плакатні вірші-заклики. Тоталітарній системі були потрібні тільки такі твори, де б вона “оспівувалася”, “підносилася”, “возвеличувалася”.

Правда, часом дозволялося надрукувати й щось “нейтральне”, і такі можливості Рильський та інші автори намагалися використовувати.

У своїх творах Рильський звернув увагу на високу місію худож­ньої творчості у збереженні культурних надбань поколінь, на її мож­ливості використовувати скарби минулого при будівництві теперіш­нього і підготовки майбутнього. Так у поезії Рильського стала викристалізовуватися ще одна ма­гістральна тема – духовність, культура, мистецтво. її вияви поміт­ні у віршах 20-х років, позначених поетикою неокласицизму. На противагу пролеткультівцям і футуристам, які закликали попрати традиції минулого і на голому грунті починати будівництво “проле­тарської культури”, Рильський і його однодумці високо підносили класичну спадщину.

Максим Рильський – один із найвидатніших в українській та світовій літературі майстрів художнього перекладу. Особлива ува­га приділялася поезії з переважно трьох літератур: російської, поль­ської, французької.

Вагому спадщину залишив М. Рильський в галузі літературно-художньої критики, літературознавства та фольклористики. Кри­тичні й наукові праці поета були видані за його життя майже 10-ма окремими книгами.

Помер М. Рильський після тяжкої хвороби 24 липня 1964 року.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ РИЛЬСЬКИЙ

Categories: Шкільні твори