Ліричний герой поетичної драми “Зів’яле листя” Івана Франка

Поетична драма “Зів’яле листя” побачила світ 1896 року. До неї ввійшла інтимна поезія, що створювалася впродовж попередніх десяти років і певною мірою відбивала віддалені в часі моменти особистого життя автора. Водночас твори книжки є глибоким аналізом найінтимніших почуттів і переживань людини взагалі, що єднає Франкову збірку з аналогічними творами всесвітньої поезії – сонетами Данте й Петрарки, лірикою Гейне й Шевченка. Перевидаючи збірку в 1911 р., Франко зазначив, що “Зів’яле листя” – це книжка ліричних віршів, “найсуб’єктивніших

із усіх, які появилися у нас від часу автобіографічних поезій Шевченка, та притім найбільш об’єктивних у способі малювання складного людського чуття”. Таку саму оцінку ще раніше висловив Михайло Коцюбинський, назвавши книжку визначним явищем лірики: “Це такі чи не дасть?!

Оце ти мені скажи.1 Щоб у мене в засіках було повно… А ти мені електрику”.

Для викриття негативних явищ автор знаходить ефективну зброю сатири. Він творить гротескно-фантастичні сцени, де входящі та виходящі папери стають персоніфікованими учасниками бюрократично-канцелярського дійства ; вдається до іронічного зіставлення знівельованого канцелярського стилю з живим народним мовленням. Усмішки О. Вишні засвідчують розмаїття художніх форм, неповторність гумористичного письма. Комічні картинки, жартівливі коментарі до них, оригінальна лірична тональність оповіді, щедре використання фольклорних засобів сміхотво-рення, різноконтрастних художніх деталей – всією цією технікою гумору автор володіє справді віртуозно. І в жанровому розумінні слід говорити не тільки про усмішки, письменник так само активно виступає в жанрі фейлетону й малого фейлетону, як твору документального, а також гумористичного оповідання. При цьому визначальна риса індивідуального стилю залишається: всіляким життєвим недоладностям завжди протистоїть вічно прекрасна й неповторна природа.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ліричний герой поетичної драми “Зів’яле листя” Івана Франка

Categories: Твори з літератури