КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК

9 КЛАС

УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До творчості П. Куліша, Марка Вовчка

1.Що вам відомо про поетичний доробок П. Куліша?

Пантелеймон Куліш – автор п’яти поетичних збірок і десяти поем: “Україна”, “Маруся Богуславка”, “Сторчакі Сторчачиха”, “Кумейки”, “Грицько Сковорода”. “Дон Жуан”, “Магомет і Хадиза”, “Солониця”, “Куліш у пеклі”, “Настуся”, “Великі проводи”,

а також великої кількості перекладів, балад, дум, байок.

2.Яка із збірок Куліша вважається найкращою? Твори якої тематики до неї вхо дять?

Першу і найкращу поетичну збірку Куліша – “Досвітки” склали переважно вірші та поеми про минуле України, про визвольну боротьбу народу проти іноземних поневолювачів, До історичного минулого, уславлення старовини, народних героїв поет звертається і в ліричних поезіях збірки “Досвітки”. У віршах звучать оптимістичні мотиви, віра у краше майбутнє України, любов до рідного народу, його мови.

3.Як називалася друга збірка поета? Коли вона побачила світ?

Друга збірка – “Хуторна поезія” вийшла аж через двадцять років.

4.Назвіть основні теми творчості П. Куліша.

Тематика поетичної творчості П. Куліша багатогранна. Це відображення образу України, роль поета і поезії в житті народу, рідне материнське слово і шана Шевченкові, інтимна лірика.

5.За що П. Куліш картає свій народ у поезії “До рідного народу” ? Свідченням чого є гнівний викривальний монолог?

6.Які рядки поезії “До рідного народу” передають основну думку твору?

“Єдиний скарб у тебе – рідна мова… Вона твого життя міцна основа, ревніша над усі скарби й багатства”.

7.Яким перед вами постав ліричний герой твору “Троє схотінок”?

Духовно багата особистість, аристократ духу, дбає про своє духовне зростання, не визнає дешевої слави, живе в гармонії з собою, здатний на високі почуття.

8.Який факт із життя письменника став поштовхом до написання роману “Чорна рада”?

Пантелеймон Куліш захоплювався романами В. Скотта і під їхнім впливом у нього народився задум написати історичний роман на українському грунті.

9.Скільки часу Куліш працював над твором?

Працював П. Куліш над романом упродовж 14 років.

10.Які історичні події лягли в основу роману?

11.Яких проблем автор торкається у творі?

12.Яка думка склалася у вас про характер Марії Олександрівни? Які чинники впливали на його формування?

13.В якому ключі написане оповідання “Максим Гримач” ?

У романтичному.

14.Знайдіть в оповіданні “Максим Гримач” ознаки романтизму.

Події часто відбуваються в нічну пору на тлі неймовірних пейзажів; герої твору – носії сильних характерів.

15.Які проблеми порушено в оповіданні “Максим Гримач”?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК

Categories: Шкільні твори