Історична основа поеми “Гайдамаки” – І варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО

9 клас

ТВОРИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І варіант

Україно! Осяяна сонцем, прославлена трудом, піснею возвеличена, гарячою любов’ю зігріта! Сувора й тяжка була твоя доля в минулому. Мов та орлиця, народжена для сміливого польоту, билася ти в тяжких путах.

Але в жорстокій багатовіковій боротьбі за краще своє майбуття була ти не сама. Допомагали тобі твої славні сини, котрі у будь-який момент були готові піднятися на захист своєї вітчизни.

Яскраве відображення знайшла боротьба українського народу проти гніту і сваволі у творі

Тараса Шевченка “Гайдамаки”. Історичною основою поеми є велике селянське повстання проти шляхетської Польщі на Правобережній Україні, яке дістало назву Коліївщина. Це повстання було викликане тяжким соціальним становищем та жорстокими національними і релігійними утисками українського селянства з боку польської шляхти.

Друга половина XVIII століття характеризується загостренням національно-визвольної боротьби і зростанням антифеодального руху в Україні. Раніше селяни, що бунтували проти гніту, могли розгромити маєток лише “свого пана”. А в цей час починають формуватися невеликі загони, що інколи вступають у бойові дії з регулярною армією.

Цей рух дістав назву – гайдамацький, а Коліївщина була найвищим його етапом, що мав місце у 1768 році.

Тарас Шевченко народився і виріс у тій місцевості, де прокотилася хвиля Коліївщини. Учасниками цього повстання були й односельці поета – мешканці села Кирилівки. У дитинстві малий Тарас не раз чув спогади старих людей про Коліївщину. Розповідав про ці події і рідний дід поета – Іван Швець, який підлітком був свідком, а може, й учасником повстання. Велику подяку за ці розповіді висловлює автор у “Передмові” до твору.

Саме в цих спогадах віднайшов Тарас Шевченко прообрази героїв своєї поеми. Як було зазначено, твір грунтується на реальних історичних подіях, в ньому зображені історичні особи – Іван Гонта та Максим Залізняк. Змальовуючи образи “отаманів того кровавого діла”, поет в першу чергу спирався на народні перекази.

Отже, у своїй поемі Тарас Шевченко відобразив реальні події народно-визвольної боротьби проти шляхетської Польщі, тим самим воскресивши в пам’яті нащадків героїчне минуле нашого народу.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Історична основа поеми “Гайдамаки” – І варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Categories: Шкільні твори