“Енеїда” І. Котляревського та “Енеїда” Вергілія

Поема “Енеїда” І. П. Котляревського – перший твір нової української літератури, а сам автор увійшов в історію нашої культури як її засновник, що заклав фундамент літературної мови на народній основі. Письменник жив на межі двох століть – XVIII і XIX. Саме тоді тривав розвиток барокового напряму в культурі й набував популярності бурлеск.

А бурлескні твори пов’язані з пародіюванням високої, урочистої тематики. Особливо зручною для бурлескного пародіювання виявилася “Енеїда” давньоримського поета Вергілія. Пародії на Вергілієву

“Енеїду” вийшли у Франції, Італії, Німеччині, Росії.

У шкільні роки І. П. Котляревський вивчав твори Вергілія, знав бурлескно-травестійні пародії твору в європейській літературі, а тому писав свою пародію як перс осмислення римського оригіналу до української дійсності, прагнув надати твору народно-національного колориту.

“Енеїда” Вергілія в урочистому й піднесеному тоні розповідає про доблесть і мужність Енея – предка роду Юліїв, прославляє політику Риму. В основі сюжету – відомий античний міф: на десятий рік війни між троянцями та греками за чарівну Єлену греки зруйнували Трою, а Еней із рештою троянців за велінням богів поплив до Латинської землі, щоб там заснувати нове царство. Мандри Енея описав Вергілій.

“Енеїда” Вергілія – це давньоримська епопея, героїчний твір, класичний античний оригінал, що уславляє абсолютизм і доводить божественне походження римських імператорів. Поема Вергілія має дванадцять частин і написана гекзаметром. Це твір класицизму.

За Вергілісм, все підвладне волі богів-вершителів, а людина – це пасивна іграшка в руках богів.

І. П. Котляревський переробив епопею Вергілія па український лад. У поемі І. Котляревського діють паралельно дві сюжетні лінії: реальні мандри запорозьких козаків після скасування Січі та канва сюжету поеми Вергілія.

“Енеїда” І. Котляревського зображує побут України другої половини XVIII – початку XIX століття. Це сатирично-гумористичний твір, пародія на “Енеїду” Вергілія. За жанром – бурлескно-травестійна поема, в якій у жартівливому, зниженому стилі зображені життя та побут різних верств українського суспільства.

Поема І. Котляревського утверджує велич українського народу, його волелюбні прагнення і життєлюбство. Його герої – це люди здорові, життєрадісні, що діють в реальному житті. “Енеїда” І. Котляревського – це твір просвітительського реалізму, написаний чотиристопним ямбом, мас шість частин.

Отже, можна зробити висновок, що “Енеїда” І. П. Котляревського – це цілком самобутній, оригінальний твір, сповнений національного колориту, суто народного гумору, яким уже понад двісті років зачитується український читач.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

“Енеїда” І. Котляревського та “Енеїда” Вергілія

Categories: Шкільні твори